1Et klimaanlegg er en maskin som har som hensikt å endre temperaturen og fuktighetsnivået i luften rundt seg. Den bruker altså luften rundt seg for å oppnå ønsket effekt. Det kan dreie seg om kjøling, oppvarming, ventilasjon, luftfiltrering eller desinfeksjon (modifisering). Med andre ord så kan et klimaanlegg, eller air-condition som det også heter, både kjøle ned og varme opp – alt etter behov. Klimaanlegg brukes både i bygninger, biler, campingvogner og båter, for å regulere tørr, fuktig, kald eller varm luft.

Kald og varm luft

Et slikt anlegg virker omtrent på samme måte som et kjøleskap. Det er et lukket system som sirkulerer kjølemiddel ved hjelp av en kompressor. Ved at en flytende kjølevæske går inn i et fordampningssystem med lavt trykk, blir en gass fordampet og avkjøler med det de såkalte ribbene i klimaanlegget. Deretter blåser en vifte den kalde luften som oppstår – ut i rommet. Samtidig skapes det en varme som blir ledet ut på andre siden via et rør og en annen vifte blåser denne varme luften ut i det fri.

4 Hovedkomponenter

3

Et klimaanlegg består i all hovedsak av 4 komponenter. Det er følgende: kompressor, kondensator, strupeventil og fordamper. De fleste klimaanlegg kan reverseres, noe som betyr at de kan brukes til både oppvarming om vinteren i tillegg til avkjøling om sommeren. Hele prosessen inne i et slikt anlegg er en intrikat kombinasjon av fysikk, kjemi og fin mekanikk. For å forstå hvordan alt dette fungerer sammen må vi se nærmere på de fire hovedkomponentene og deres funksjon.

Kompressoren har som oppgave å skape trykk for å utvikle varme. Dette er en mekanisk konstruksjon som er laget for å transportere en gass fra et lavere til et høyere trykknivå. I denne sammenhengen kalles den ofte også for vifte. Når dette er gjort sender den vesken videre gjennom en kondensator. Dette er en elektrisk komponent som forsterker gassens kapasitet i forhold til vakuum. En slik kondensator består av tynne rør som blir påvirket av varmen fra vesken. Den kan mer eller mindre sammenliknes med radiatoren på en bil. Når trykket stiger, stiger også temperaturen og det utvikles varme. Fordamperen er derimot en slags omvendt utgave av radiatoren, og ved hjelp av en strupeventil, senker den trykket. Den henter opp varme fra en kilde, som i dette tilfellet er kondensatoren, via strupeventilen. Når trykket senkes, fordamper varmen, noe som igjen fører til at vesken avkjøles og temperaturen synker.

Her er en link til en YouTube-video med en beskrivelse av hvordan dette systemet fungerer:

Utvis forsiktighet

4

Klimaanlegg inneholder gasser og er utformet for å fungere under høyt trykk. Det er derfor spesielt viktig at man får kompetente fagfolk til å installere eller avinstallere enheten i boligen eller bygningen. Det kan oppstå lekkasjer eller i verste fall situasjoner som fører til forbrenning eller frostskader. Apparatet inneholder gass under høyt trykk. De aller fleste klimaanlegg er utformet for å være brukervennlige og det er i all hovedsak kun innstillinger i forhold til termostat eller av og på knappen som forbrukeren selv trenger å benytte seg av. Alle disse valgmulighetene finner man gjerne på en tilhørende fjernkontroll som er enkel i bruk.