moneyEt klimaanlegg er elektrisk, og benytter seg derfor av strøm for å fungere. Det kan fort bli kostbart om man lar klimaanlegget gå for fullt døgnet rundt, uten å tenke over konsekvensene av dette. Det finnes mange preventive tiltak man kan gjøre for at anlegget skal bruke mindre strøm. Det er viktig å først og fremst sørge for vedlikehold av selve anlegget, da skitne filtre, lavt nivå av kjøleveske eller skitne kondensatorspoler kan føre til at det bruker mer energi enn nødvendig. En slik rengjøring kan man ofte gjøre selv ved hjelp av bruksanvisningen, eller man kan kontakte et firma som driver med vedlikehold av slike. I tillegg har det stor betydning om rommet er godt isolert, og om lister rundt vinduer og dører er tette og hele.

Høy engangskostnad som gir besparinger på sikt

calc

Et klimaanlegg koster ofte litt å kjøpe, men det kan være energibesparende i lengden om man bruker det på riktig måte, noe som vil føre til lavere strømregninger på sikt. Et klimaanlegg som er riktig montert og regelmessig vedlikeholdt kan ha en levetid på opptil 20 år. Det sier seg derfor selv at dette vil være en lønnsom investering. Besparingene vil naturlig nok variere fra merke til merke, og selvfølgelig avhengig av kvalitet. En litt dyrere varmepumpe har ofte en mer avansert mekanisk utforming som gjør at den blir ”smartere” i forhold til å regulere temperaturen. Det kommer selvfølgelig også an på hva du taster inn på fjernkontrollen. Om du velger en veldig høy eller lav innetemperatur i forhold til omgivelsene, så vil også apparatet bruke mer energi for å oppnå ønsket resultat. Dette vil igjen føre til et høyere forbruk av strøm og selvfølgelig en mer kostbar strømregning. Er det i tillegg åpne vinduer, dører eller dårlig isolasjon i bygningen, vil det bli mer jobb på anlegget. Om investeringen skal være lønnsom er det også viktig å legge til rette for at den skal være nettopp dette.