Det er noe usikkerhet rundt opprinnelsen av selve konseptet klimaanlegg, men det er det er liten tvil om at den grunnleggende ideen strekker seg langt tilbake i tid.

De første systemene for avkjøling

Aqueduc_pont_du_gard

I Romerriket er det funnet bevis på at enkelte hus hos de velstående hadde kanaler i veggene, såkalte akvedukter, som ledet vann slik at innetemperaturen ble kjølt ned. Kineserne benyttet seg av vindtårn som ble drevet av vannkraft slik at en vifte gikk rundt og avkjølte bygninger i nærheten. I middelalderens Persia ble det brukt cisterner eller bassenger som inneholdt store mengder vann. Når dette vannet fordampet ble luften nedkjølt. Med andre ord så har luftavkjøling vært en del av menneskets hverdag i mange mange år.

1800-tallets utgaver av klimaanlegg

I 1820 oppdaget den britiske kjemikeren og fysikeren, Michael Faraday, at men kunne få kald damp av å komprimere kondensert ammoniakk. Dette ble av banebrytende betydning for isprodusentene som leverte isblokker til husholdningene. I 1830 årene fant legen John Gorrie ut at han ved å bruke en vifte kunne blåse kald luft ut i rommet fra en bøtte med is, noe som igjen fikk stor betydning for innetemperaturen på sykehuset han drev. Det er nesten litt rart å tenke på at disse ”nye” oppdagelsene allerede hadde vært tenkt på i det gamle Romerriket, men nå gikk utviklingen atter riktig vei.

1900-tallets nyvinninger

carrier-history-willis-carrier

I 1902 oppfant Willis Haviland Carrier det aller første elektriske apparatet for luftavkjøling. Han gav det navnet ”Apparatus for Treating Air”, noe som på norsk kan oversettes til ”Apparat for behandling av luft”. Selv om det var Willis som oppfant selve apparatet, så var det en annen amerikansk mann, Stuart W. Cramer, som forbedret teknologien og gav det navnet vi kjenner i dag, air-condition. Carrier videreutviklet produktet sitt og tok patent på det i 1907. Firmaet hans ble oppkalt etter navnet som Cramer hadde kommet på og ble hetende: The Carrier Air Conditioning Company of America. På dette tidspunktet hadde han utviklet et apparat som skulle ha enorm betydning for fremtidens industrivirksomhet og samtidig de private hjem. Apparatet skulle kunne kontrollere både temperaturen, luftfuktigheten, luftsirkulasjonen og i tillegg rense luften og ventilere den. I 1930 startet Carrier opp fabrikker i Japan og Korea, og i dag er Sør Korea den største produsenten av klimaanlegg i hele verden.

De aller fleste hjem og bygninger har i dag en form for klimaanlegg. Ikke bare bygninger, men også biler, båter og campingvogner leveres stort sett med denne bekvemmeligheten. Det er vanskelig å se for seg at man for et par hundre år siden ikke hadde disse enkle løsningene tilgjengelig.