5Luften inneholder fuktighet, noe som også oppstår når det blir damp. Fuktighet er jo rett og slett vann, som i mange tilfeller kan lage mye skade om det lekker. Lekkasjer kan oppstå overalt hvor det er vann. Også i klimaanlegg. Et slikt apparat er blant annet utformet for å fjerne fuktighet fra lufta, og da oppstår det kondens. Akkurat som dugg på et glass iskald drikke i sommersola. Denne kondensen ledes vanligvis ut via rør enten til husets eksisterende røropplegg eller direkte ut i nærheten av apparatets utendørsenhet. Enkelte gulvmodeller har attpåtil en oppsamlingsbeholder som må tømmes.

Lekkasjer kan ha mange årsaker

Om klimaanlegget er installert på feil måte, kan det medføre at enkelte av rørene får feil helling, som igjen vil føre til at vannet ledes inn i apparatet igjen istedenfor ut. Enkelte modeller har en ekstra avløpstrakt for å fange opp vann og kondens. Denne er utstyrt med en egen flottørbryter som slår av apparatet for å forhindre vannskader. Det kan også tette seg på grunn av skitt, insekter, mugg eller andre ting. Eller en skitten kondensator kan etterlatte partikler i vannet som tetter igjen avløpstrakten. Det kan også oppstå rust i rørdeler som fører til hull som skaper lekkasje. Med andre ord så kan det være flere grunner til at enheten lekker vann.

Vær varsom – observer anlegget

6

Om man ser at det er vann under eller rundt enheten er det veldig viktig å slå av klimaanlegget for å forhindre at det oppstår skade på elektronikken, eller eventuelt vannskader i huset. Sjekk i bruksanvisningen om det finnes tiltak du kan kontrollere for å løse feilen selv ved for eksempel å tømme avløpstrakt eller beholder. Om problemet vedvarer er det anbefalt å ta kontakt med kvalifisert servicepersonell, som kan gå over apparatet for å finne feilen. Forskjellige merker og enheter kan ha forskjellig oppbygging og derfor også forskjellige utgangspunkt for løsninger.